22.3.2017
AFET_AD(2017)595733
UDTALELSE
fra Udenrigsudvalget
til Budgetudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Ordfører for udtalelse: Eduard Kukan

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 358kWORD 88k
Juridisk meddelelse