22.3.2017
AFET_AD(2017)595733
ADVIES
van de Commissie buitenlandse zaken
aan de Begrotingscommissie
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds
(COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD))
Rapporteur voor advies: Eduard Kukan

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 279kWORD 123k
Juridische mededeling