1.6.2017
AFET_AD(2017)601073
LAUSUNTO
ulkoasiainvaliokunnalta
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta
(COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD))
Valmistelija: Laima Liucija Andrikienė

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 237kWORD 135k
Oikeudellinen huomautus