1.6.2017
AFET_AD(2017)601073
ADVIES
van de Commissie buitenlandse zaken
aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad
(COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD))
Rapporteur voor advies: Laima Liucija Andrikienė

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 241kWORD 93k
Juridische mededeling