1.6.2017
AFET_AD(2017)601073
OPINIA
Komisji Spraw Zagranicznych
dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014
(COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Laima Liucija Andrikienė

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 245kWORD 134k
Informacja prawna