1.6.2017
AFET_AD(2017)601073
STANOVISKO
Výboru pre zahraničné veci
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec Únie pre presídľovanie a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014
(COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Laima Liucija Andrikienė

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 250kWORD 134k
Právne oznámenie