1.6.2017
AFET_AD(2017)601073
MNENJE
Odbora za zunanje zadeve
za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
(COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD))
Pripravljavka mnenja: Laima Liucija Andrikienė

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 219kWORD 98k
Pravno obvestilo