22.3.2018
AFET_AD(2018)616888
ADVIES
van de Commissie buitenlandse zaken
aan de Commissie internationale handel
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie
(COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
Rapporteur voor advies: Geoffrey Van Orden

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 246kWORD 166k
Juridische mededeling