11.10.2018
AFET_AD(2018)626911
СТАНОВИЩЕ
на комисията по външни работи
на вниманието на комисията по бюджети
относно междинния доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение
(COM(2018)0322 - 2018/0166R(APP))
Докладчик по становище: Марите Схаке

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 154kWORD 52k
Правна информация