11.10.2018
AFET_AD(2018)626911
NUOMONĖ
Užsienio reikalų komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
Preliminarus pranešimas dėl 2021-2027 m. DFP. Parlamento pozicija siekiant susitarimo
(COM(2018)0322 - 2018/0166R(APP))
Nuomonės referentė: Marietje Schaake

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 146kWORD 49k
Teisinis pranešimas