11.10.2018
AFET_AD(2018)626911
ATZINUMS
Sniegusi Ārlietu komiteja
Budžeta komitejai
par starpposma ziņojumu par DFS 2021.-2027. gadam — Parlamenta nostāju attiecībā uz vienošanos
(COM(2018)0322 - 2018/0166R(APP))
Atzinuma sagatavotāja: Marietje Schaake

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 143kWORD 52k
Juridisks paziņojums