11.10.2018
AFET_AD(2018)626911
OPINIA
Komisji Spraw Zagranicznych
dla Komisji Budżetowej
w sprawie sprawozdania okresowego dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 - stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia
(COM(2018)0322 - 2018/0166R(APP))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marietje Schaake

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 150kWORD 51k
Informacja prawna