11.10.2018
AFET_AD(2018)626911
AVIZ
al Comisiei pentru afaceri externe
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la raportul intermediar privind CFM 2021-2027: poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord
(COM(2018)0322 - 2018/0166R(APP))
Raportoare pentru aviz: Marietje Schaake

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 145kWORD 50k
Notă juridică