11.10.2018
AFET_AD(2018)626911
STANOVISKO
Výboru pre zahraničné veci
pre Výbor pre rozpočet
k priebežnej správe o VFR na roky 2021 - 2027 - pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu
(COM(2018)0322 - 2018/0166R(APP))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marietje Schaake

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 149kWORD 51k
Právne oznámenie