11.10.2018
AFET_AD(2018)626911
YTTRANDE
från utskottet för utrikesfrågor
till budgetutskottet
över interimsbetänkandet om den fleråriga budgetramen 2021-2027 - parlamentets ståndpunkt med avseende på en överenskommelse
(COM(2018)0322 - 2018/0166R(APP)]
Föredragande av yttrande: Marietje Schoake

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 142kWORD 51k
Rättsligt meddelande