21.11.2018
AFET_AD(2018)628382
ADVIES
van de Commissie buitenlandse zaken
aan de Commissie internationale handel
inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds
(10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))
Rapporteur voor advies: Anders Primdahl Vistisen

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 131kWORD 51k
Juridische mededeling