2.10.2019
AFET_AD(2019)639811
СТАНОВИЩЕ
на комисията по външни работи
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Михаел Галер

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 151kWORD 77k
Правна информация