2.10.2019
AFET_AD(2019)639811
NUOMONĖ
Užsienio reikalų komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentas: Michael Gahler

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 149kWORD 72k
Teisinis pranešimas