2.10.2019
AFET_AD(2019)639811
ATZINUMS
Sniegusi Ārlietu komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotājs: Michael Gahler

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 158kWORD 69k
Juridisks paziņojums