2.10.2019
AFET_AD(2019)639811
ADVIES
van de Commissie buitenlandse zaken
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Michael Gahler

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 138kWORD 64k
Juridische mededeling