2.10.2019
AFET_AD(2019)639811
OPINIA
Komisji Spraw Zagranicznych
dla Komisji Budżetowej
w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
(2019/2028(BUD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Michael Gahler

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 144kWORD 74k
Informacja prawna