2.10.2019
AFET_AD(2019)639811
YTTRANDE
från utskottet för utrikesfrågor
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Michael Gahler

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 131kWORD 74k
Rättsligt meddelande