25.2.2016
AFET_AM(2016)577080
Návrh správy
Sandra Kalniete
(PE572.905v01-00)
o EÚ v meniacom sa globálnom prostredí - v prepojenejšom, konfliktnejšom a komplexnejšom svete
(2015/2272(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1240kWORD 1040k
Právne oznámenie