28.10.2019
AFET_AM(2019)642989
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
227 - 487
Návrh správy
Isabel Wiseler-Lima
(PE641.241v02-00)
Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti za rok 2018 - výročná správa za rok 2018
(2019/2125(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 553kWORD 172k
Právne oznámenie