28.10.2019
AFET_AM(2019)642989
ÄNDRINGSFÖRSLAG
227 - 487
Förslag till betänkande
Isabel Wiseler-Lima
(PE641.241v02-00)
Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området - årsrapport 2018
(2019/2125(INI))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 498kWORD 140k
Rättsligt meddelande