PDF 536kWORD 278k

 

Komisja Spraw Zagranicznych

 

AFET(2016)0223_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 23 lutego 2016 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

1.              Przyjęcie porządku dziennego

2.              Komunikaty przewodniczącego

*** Głosowanie elektroniczne ***

3.              Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Czarnogóry

AFET/8/04679

              2015/2894(RSP)             

 

Sprawozdawca:

Charles Tannock (ECR)

RE – PE569.832v01-00
AM – PE573.038v01-00

Przedm. właśc.:

AFET

 

 

 

·           Przyjęcie

·           Termin składania poprawek: 13 stycznia 2016 r., godz. 12.00

4.              Wdrażanie i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej

AFET/8/04358

              2015/2220(INI)             

 

Sprawozdawca:

Tamás Meszerics (Verts/ALE)

PR – PE567.841v01-00
AM – PE571.717v02-00

Przedm. właśc.:

AFET

 

 

Opiniodawcza:

DEVE  –

György Schöpflin (PPE)

AD – PE569.799v02-00
AM – PE571.518v01-00

 

INTA  –

David Borrelli (EFDD)

AD – PE571.444v02-00
AM – PE572.871v01-00

 

FEMM  –

Julie Girling (ECR)

AD – PE569.696v02-00
AM – PE571.747v01-00

 

·           Przyjęcie

·           Termin składania poprawek: 17 listopada 2015 r., godz. 18.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

5.              Sprawozdanie z delegacji komisji AFET do Arabii Saudyjskiej i Kataru w dniach 8–10 lutego 2016 r.

6.              Sprawozdanie z delegacji komisji AFET do Egiptu w dniach 6–7 lutego 2016 r.

7.              Sprawozdanie z wyjazdu Delegacji do spraw Stosunków z Palestyną do Ramallah i Gazy (Palestyna) w dniach 8–12 lutego 2016 r.

8.              Sprawozdanie z wyjazdu Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowej do Bangladeszu w dniach 7–12 lutego 2016 r.

9.              Nowa, perspektywiczna i innowacyjna przyszła strategia w dziedzinie handlu i inwestycji

AFET/8/03471

              2015/2105(INI)             

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Tokia Saïfi (PPE)

PA – PE573.135v01-00
AM – PE575.162v01-00

Przedm. właśc.:

INTA

 

DT – PE571.406v05-00

 

·           Rozpatrzenie poprawek

·           Termin składania poprawek: 20 stycznia 2016 r., godz. 12.00

* * *

Międzyparlamentarne posiedzenie komisji z przedstawicielami parlamentów narodowych

23 lutego 2016 r., w godz. 11.30

10.              Wymiana poglądów z wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel Federiką Mogherini na temat obecnych priorytetów w ramach WPZiB/WPBiO

23 lutego 2016 r., w godz. 15.00

11.              Wymiana poglądów z Nabihem Berrim, marszałkiem libańskiego parlamentu

23 lutego 2016 r., w godz. 16.00

Wspólnie z Podkomisją Bezpieczeństwa i Obrony oraz we współpracy z Delegacją do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

12.              Wymiana poglądów z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem na temat priorytetów NATO na 2016 r. oraz szczytu NATO w lipcu 2016 r. w Warszawie

23 lutego 2016 r., w godz. 17.30

13.              Wymiana poglądów ze specjalnym przedstawicielem sekretarza generalnego ONZ ds. Libii Martinem Koblerem

14.              Sprawy różne

15.              Następne posiedzenia

·           29 lutego 2016 r., w godz. 15.00 – 18.30  (Bruksela)

Informacja prawna