PDF 175kWORD 259k

 

Komisja Spraw Zagranicznych

 

AFET(2019)0128_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 28 stycznia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

28 stycznia 2019 r., w godz. 15.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

Przy drzwiach zamkniętych

3. Wymiana poglądów ze Stavrosem Lambrinidisem, nowo mianowanym szefem delegatury UE przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (zgodnie z deklaracją wysokiej przedstawiciel / wiceprzewodniczącej Komisji w sprawie odpowiedzialności politycznej)

28 stycznia 2019 r., w godz. 15.45

4. Wymiana poglądów z Colinem Scicluną, zastępcą dyrektora zarządzającego ESDZ ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, na temat sytuacji w Syrii oraz przygotowań do trzeciej brukselskiej konferencji w sprawie wspierania przyszłości Syrii i regionu, która ma się odbyć w marcu 2019 r.

5. Wymiana poglądów z ambasadorem Unii Europejskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych João Vale de Almeidą

We współpracy z Delegacją PE do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

6. Wymiana poglądów z ministrem spraw zagranicznych i mobilności osób Ekwadoru José Valencią

7. Sprawy różne

8. Następne posiedzenia

         4 lutego 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna