PDF 189kWORD 321k

 

Udenrigsudvalget

 

AFET(2019)0204_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 4. februar 2019 kl. 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

Den 4. februar 2019 kl. 15.00

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om beføjelserne og mandatet for EU's særlige repræsentanter

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Ordfører:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

 

         Behandling

         Frist for ændringsforslag: den 11. februar 2019 kl. 11.00

4. Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Ordfører:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

 

         Behandling af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 11. december 2018 kl. 11.00

Den 4. februar 2019 kl. 16.30

*** Elektronisk afstemning ***

5. Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III)

AFET/8/13766

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

 

Medordførere:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)
Knut Fleckenstein (S&D)

PR – PE627.819v01-00
AM – PE630.714v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

Udtalelser:

 

INTA –

David Borrelli (NI)

AD – PE628.720v03-00
AM – PE630.460v01-00

 

BUDG –

Ivana Maletić (PPE)

AD – PE626.961v02-00
AM – PE628.622v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.627v01-00
AM – PE628.369v01-00

 

REGI –

Joachim Zeller (PPE)

AM – PE630.667v01-00

 

LIBE –

Bodil Valero (Verts/ALE)

PA – PE625.581v01-00
AM – PE632.109v01-00

 

         Behandling

         Vedtagelse af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 27. november 2018 kl. 11.00

6. Indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale med Turkmenistan

AFET/8/12737

 1998/0031R(NLE) 

 

Ordfører:

 

Ramona Nicole Mănescu (PPE)

PR – PE629.670v01-00
AM – PE632.017v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

Udtalelser:

 

INTA –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

BUDG –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 11. december 2018 kl. 11.00

7. Henstilling til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen om associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino

AFET/8/14817

 2018/2246(INI) 

 

Ordfører:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE631.796v01-00
AM – PE632.948v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 15. januar 2019 kl. 11.00

8. Status over de politiske forbindelser mellem EU og Rusland

AFET/8/13893

 2018/2158(INI) 

 

Ordfører:

 

Sandra Kalniete (PPE)

PR – PE630.526v01-00
AM – PE632.833v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 10. januar 2019 kl. 11.00

9. Opbygning af EU's kapacitet til konfliktforebyggelse og mægling

AFET/8/13894

 2018/2159(INI) 

 

Ordfører:

 

Soraya Post (S&D)

PR – PE630.661v01-00
AM – PE632.818v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 10. januar 2019 kl. 11.00

10. Efter det arabiske forår: Vejen frem for MENA-regionen.

AFET/8/13897

 2018/2160(INI) 

 

Ordfører:

 

Brando Benifei (S&D)

PR – PE631.795v02-00
AM – PE632.956v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

Udtalelser:

 

INTA –

(ALDE)

 

 

FEMM –

Maria Arena (S&D)

AD – PE630.494v02-00
AM – PE631.921v01-00

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 17. januar 2019 kl. 11.00

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

11. Diverse sager

12. Næste møder

         den 20. februar 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

         den 21. februar 2019 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 29. januar 2019Juridisk meddelelse