PDF 184kWORD 1080k

 

Väliskomisjon

 

AFET(2019)0204_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 4. veebruar 2019 kell 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (2Q2)

4. veebruar 2019 kell 15.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Soovitus nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi eriesindajate tegevusulatuse ja volituste kohta

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Raportöör:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

 

         Läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. veebruar 2019 kell 11.00

4. Raport komisjoni 2018. aasta Türgi aruande kohta

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Raportöör:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. detsember 2018 kell 11.00

4. veebruar 2019 kell 16.30

*** Elektrooniline hääletus ***

5. Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA III) loomine

AFET/8/13766

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

 

Kaasraportöörid:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)
Knut Fleckenstein (S&D)

PR – PE627.819v01-00
AM – PE630.714v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

Arvamused:

 

INTA –

David Borrelli (NI)

AD – PE628.720v03-00
AM – PE630.460v01-00

 

BUDG –

Ivana Maletić (PPE)

AD – PE626.961v02-00
AM – PE628.622v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.627v01-00
AM – PE628.369v01-00

 

REGI –

Joachim Zeller (PPE)

AM – PE630.667v01-00

 

LIBE –

Bodil Valero (Verts/ALE)

PA – PE625.581v01-00
AM – PE632.109v01-00

 

         Läbivaatamine

         Raporti projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 27. november 2018 kell 11.00

6. Partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimine Türkmenistaniga

AFET/8/12737

 1998/0031R(NLE) 

 

Raportöör:

 

Ramona Nicole Mănescu (PPE)

PR – PE629.670v01-00
AM – PE632.017v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

Arvamused:

 

INTA –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

BUDG –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

         Muudatusettepanekute vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. detsember 2018 kell 11.00

7. Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Monaco, Andorra ja San Marino assotsieerimislepingu kohta

AFET/8/14817

 2018/2246(INI) 

 

Raportöör:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE631.796v01-00
AM – PE632.948v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

 

         Muudatusettepanekute vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 15. jaanuar 2019 kell 11.00

8. ELi ja Venemaa poliitiliste suhete olukord

AFET/8/13893

 2018/2158(INI) 

 

Raportöör:

 

Sandra Kalniete (PPE)

PR – PE630.526v01-00
AM – PE632.833v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

 

         Muudatusettepanekute vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 10. jaanuar 2019 kell 11.00

9. ELi konfliktide ennetamise ja vahendamise suutlikkuse suurendamine

AFET/8/13894

 2018/2159(INI) 

 

Raportöör:

 

Soraya Post (S&D)

PR – PE630.661v01-00
AM – PE632.818v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

 

         Muudatusettepanekute vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 10. jaanuar 2019 kell 11.00

10. Araabia kevade sündmuste järel: Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated

AFET/8/13897

 2018/2160(INI) 

 

Raportöör:

 

Brando Benifei (S&D)

PR – PE631.795v02-00
AM – PE632.956v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

Arvamused:

 

INTA –

(ALDE)

 

 

FEMM –

Maria Arena (S&D)

AD – PE630.494v02-00
AM – PE631.921v01-00

 

         Muudatusettepanekute vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 17. jaanuar 2019 kell 11.00

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

11. Muud küsimused

12. Järgmised koosolekud

         20. veebruar 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

         21. veebruar 2019 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 30. jaanuar 2019Õigusalane teave