PDF 181kWORD 321k

 

Ulkoasiainvaliokunta

 

AFET(2019)0204_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 4. helmikuuta 2019 klo 15.00–18.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (2Q2)

4. helmikuuta 2019 klo 15.00

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n erityisedustajien toiminta-alueesta ja toimeksiannosta

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Esittelijä:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

 

         Käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 11. helmikuuta 2019 klo 11.00

4. Mietintö Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Esittelijä:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

 

         Tarkistusten käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 11. joulukuuta 2018 klo 11.00

4. helmikuuta 2019 klo 16.30

*** Koneäänestys ***

5. Liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustaminen

AFET/8/13766

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

 

Yhteisesittelijät:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)
Knut Fleckenstein (S&D)

PR – PE627.819v01-00
AM – PE630.714v01-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

Lausunto:

 

INTA –

David Borrelli (NI)

AD – PE628.720v03-00
AM – PE630.460v01-00

 

BUDG –

Ivana Maletić (PPE)

AD – PE626.961v02-00
AM – PE628.622v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.627v01-00
AM – PE628.369v01-00

 

REGI –

Joachim Zeller (PPE)

AM – PE630.667v01-00

 

LIBE –

Bodil Valero (Verts/ALE)

PA – PE625.581v01-00
AM – PE632.109v01-00

 

         Käsittely

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 27. marraskuuta 2018 klo 11.00

6. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekeminen Turkmenistanin kanssa

AFET/8/12737

 1998/0031R(NLE) 

 

Esittelijä:

 

Ramona Nicole Mănescu (PPE)

PR – PE629.670v01-00
AM – PE632.017v01-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

Lausunto:

 

INTA –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

BUDG –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Tarkistusten hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 11. joulukuuta 2018 klo 11.00

7. Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle assosiaatiosopimuksesta unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä

AFET/8/14817

 2018/2246(INI) 

 

Esittelijä:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE631.796v01-00
AM – PE632.948v01-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

 

         Tarkistusten hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 15. tammikuuta 2019 klo 11.00

8. EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tila

AFET/8/13893

 2018/2158(INI) 

 

Esittelijä:

 

Sandra Kalniete (PPE)

PR – PE630.526v01-00
AM – PE632.833v01-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

 

         Tarkistusten hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 10. tammikuuta 2019 klo 11.00

9. EU:n valmiuksien parantaminen konfliktinestossa ja välitystoiminnassa

AFET/8/13894

 2018/2159(INI) 

 

Esittelijä:

 

Soraya Post (S&D)

PR – PE630.661v01-00
AM – PE632.818v01-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

 

         Tarkistusten hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 10. tammikuuta 2019 klo 11.00

10. Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus

AFET/8/13897

 2018/2160(INI) 

 

Esittelijä:

 

Brando Benifei (S&D)

PR – PE631.795v02-00
AM – PE632.956v01-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

Lausunto:

 

INTA –

(ALDE)

 

 

FEMM –

Maria Arena (S&D)

AD – PE630.494v02-00
AM – PE631.921v01-00

 

         Tarkistusten hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 17. tammikuuta 2019 klo 11.00

*** Koneäänestys päättyy ***

11. Muut asiat

12. Seuraavat kokoukset

         20. helmikuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

         21. helmikuuta 2019 klo 9.00–12.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus