PDF 191kWORD 1084k

 

Odbor za vanjske poslove

 

AFET(2019)0204_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 4. veljače 2019., 15:00 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: József Antall (2Q2)

4. veljače 2019., 15:00

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

3. Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o djelokrugu i mandatu posebnih predstavnika EU-a

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Izvjestiteljica:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00

Nadležni odbor:

 

AFET

 

 

 

         Razmatranje

         Rok za podnošenje amandmana: 11. veljače 2019., 11:00

4. Izvješće o Izvješću Komisije o Turskoj za 2018.

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Izvjestiteljica:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Nadležni odbor:

 

AFET

 

 

         Razmatranje amandmana

         Rok za podnošenje amandmana: 11. prosinca 2018., 11:00

4. veljače 2019., 16:30

*** Elektroničko glasovanje ***

5. Uspostava Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)

AFET/8/13766

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

 

Suizvjestitelji:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)
Knut Fleckenstein (S&D)

PR – PE627.819v01-00
AM – PE630.714v01-00

Nadležni odbor:

 

AFET

 

 

Mišljenja:

 

INTA –

David Borrelli (NI)

AD – PE628.720v03-00
AM – PE630.460v01-00

 

BUDG –

Ivana Maletić (PPE)

AD – PE626.961v02-00
AM – PE628.622v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.627v01-00
AM – PE628.369v01-00

 

REGI –

Joachim Zeller (PPE)

AM – PE630.667v01-00

 

LIBE –

Bodil Valero (Verts/ALE)

PA – PE625.581v01-00
AM – PE632.109v01-00

         Razmatranje

         Usvajanje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 27. studenoga 2018., 11:00

6. Sklapanje Sporazuma o partnerstvu i suradnji s Turkmenistanom

AFET/8/12737

 1998/0031R(NLE) 

 

Izvjestiteljica:

 

Ramona Nicole Mănescu (PPE)

PR – PE629.670v01-00
AM – PE632.017v01-00

Nadležni odbor:

 

AFET

 

 

Mišljenja:

 

INTA –

Odluka: nema mišljenja

 

 

BUDG –

Odluka: nema mišljenja

 

 

         Usvajanje amandmana

         Rok za podnošenje amandmana: 11. prosinca 2018., 11:00

7. Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o sporazumu o pridruživanju između EU-a i Monaka, Andore i San Marina

AFET/8/14817

 2018/2246(INI) 

 

Izvjestitelj:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE631.796v01-00
AM – PE632.948v01-00

Nadležni odbor:

 

AFET

 

 

 

         Usvajanje amandmana

         Rok za podnošenje amandmana: 15. siječnja 2019., 11:00

8. Stanje političkih odnosa EU-a i Rusije

AFET/8/13893

 2018/2158(INI) 

 

Izvjestiteljica:

 

Sandra Kalniete (PPE)

PR – PE630.526v01-00
AM – PE632.833v01-00

Nadležni odbor:

 

AFET

 

 

         Usvajanje amandmana

         Rok za podnošenje amandmana: 10. siječnja 2019., 11:00

9. Izgradnja kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje

AFET/8/13894

 2018/2159(INI) 

 

Izvjestiteljica:

 

Soraya Post (S&D)

PR – PE630.661v01-00
AM – PE632.818v01-00

Nadležni odbor:

 

AFET

 

 

         Usvajanje amandmana

         Rok za podnošenje amandmana: 10. siječnja 2019., 11:00

10. Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA

AFET/8/13897

 2018/2160(INI) 

 

Izvjestitelj:

 

Brando Benifei (S&D)

PR – PE631.795v02-00
AM – PE632.956v01-00

Nadležni odbor:

 

AFET

 

 

Mišljenja:

 

INTA –

 

 

 

FEMM –

Maria Arena (S&D)

AD – PE630.494v02-00
AM – PE631.921v01-00

         Usvajanje amandmana

         Rok za podnošenje amandmana: 17. siječnja 2019., 11:00

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

11. Razno

12. Sljedeće sjednice

         20. veljače 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

         21. veljače 2019., 9:00 – 12:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 30. siječanja 2019.Pravna napomena