PDF 189kWORD 322k

 

Külügyi Bizottság

 

AFET(2019)0204_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. február 4., hétfő, 15.00–18.30

Brüsszel

Terem: József Antall (2Q2)

2019. február 4., 15.00

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az EU különleges képviselőinek hatásköréről és megbízatásáról

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Előadó:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00

Illetékes:

 

AFET

 

 

 

         Megvitatás

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. február 11., 11.00

4. Jelentés a Bizottság Törökországról szóló, 2018. évi jelentéséről

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Előadó:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Illetékes:

 

AFET

 

 

 

         A módosítások megvitatása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. december 11., 11.00

2019. február 4., 16.30

*** Elektronikus szavazás ***

5. Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozása

AFET/8/13766

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

 

Társelőadók:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)
Knut Fleckenstein (S&D)

PR – PE627.819v01-00
AM – PE630.714v01-00

Illetékes:

 

AFET

 

 

Vélemény:

 

INTA –

David Borrelli (NI)

AD – PE628.720v03-00
AM – PE630.460v01-00

 

BUDG –

Ivana Maletić (PPE)

AD – PE626.961v02-00
AM – PE628.622v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.627v01-00
AM – PE628.369v01-00

 

REGI –

Joachim Zeller (PPE)

AM – PE630.667v01-00

 

LIBE –

Bodil Valero (Verts/ALE)

PA – PE625.581v01-00
AM – PE632.109v01-00

 

         Megvitatás

         Jelentéstervezet elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. november 27., 11.00

6. Partnerségi és együttműködési megállapodás megkötése Türkmenisztánnal

AFET/8/12737

 1998/0031R(NLE) 

 

Előadó:

 

Ramona Nicole Mănescu (PPE)

PR – PE629.670v01-00
AM – PE632.017v01-00

Illetékes:

 

AFET

 

 

Vélemény:

 

INTA –

Határozat: nincs vélemény

 

 

BUDG –

Határozat: nincs vélemény

 

 

         Módosítások elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. december 11., 11.00

7. Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az EU és Monaco, Andorra, valamint San Marino közötti társulási megállapodásról

AFET/8/14817

 2018/2246(INI) 

 

Előadó:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE631.796v01-00
AM – PE632.948v01-00

Illetékes:

 

AFET

 

 

 

         Módosítások elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. január 15., 11.00

8. Az EU és Oroszország közötti politikai kapcsolatok helyzete

AFET/8/13893

 2018/2158(INI) 

 

Előadó:

 

Sandra Kalniete (PPE)

PR – PE630.526v01-00
AM – PE632.833v01-00

Illetékes:

 

AFET

 

 

 

         Módosítások elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. január 10., 11.00

9. A konfliktusmegelőzéssel és közvetítéssel kapcsolatos uniós képesség erősítése

AFET/8/13894

 2018/2159(INI) 

 

Előadó:

 

Soraya Post (S&D)

PR – PE630.661v01-00
AM – PE632.818v01-00

Illetékes:

 

AFET

 

 

 

         Módosítások elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. január 10., 11.00

10. Az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője

AFET/8/13897

 2018/2160(INI) 

 

Előadó:

 

Brando Benifei (S&D)

PR – PE631.795v02-00
AM – PE632.956v01-00

Illetékes:

 

AFET

 

 

Vélemény:

 

INTA –

(ALDE)

 

 

FEMM –

Maria Arena (S&D)

AD – PE630.494v02-00
AM – PE631.921v01-00

 

         Módosítások elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. január 17., 11.00

*** Elektronikus szavazás vége ***

11. Egyéb kérdések

12. Következő ülés(ek)

         2019. február 20., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)

         2019. február 21., 9.00–12.30 (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2019. január 29.Jogi nyilatkozat