PDF 187kWORD 320k

 

Commissie buitenlandse zaken

 

AFET(2019)0204_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 4 februari 2019, 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

4 februari 2019, 15.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de reikwijdte en het mandaat voor speciale vertegenwoordigers van de EU

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Rapporteur:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

 

         Behandeling

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 februari 2019, 11.00 uur

4. Verslag over het Commissieverslag 2018 over Turkije

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Rapporteur:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 december 2018, 11.00 uur

4 februari 2019, 16.30 uur

*** Elektronische stemming ***

5. Vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)

AFET/8/13766

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

 

Corapporteurs:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)
Knut Fleckenstein (S&D)

PR – PE627.819v01-00
AM – PE630.714v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

Adviezen:

 

INTA –

David Borrelli (NI)

AD – PE628.720v03-00
AM – PE630.460v01-00

 

BUDG –

Ivana Maletić (PPE)

AD – PE626.961v02-00
AM – PE628.622v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.627v01-00
AM – PE628.369v01-00

 

REGI –

Joachim Zeller (PPE)

AM – PE630.667v01-00

 

LIBE –

Bodil Valero (Verts/ALE)

PA – PE625.581v01-00
AM – PE632.109v01-00

 

         Behandeling

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 27 november 2018, 11.00 uur

6. Sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Turkmenistan

AFET/8/12737

 1998/0031R(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Ramona Nicole Mănescu (PPE)

PR – PE629.670v01-00
AM – PE632.017v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

Adviezen:

 

INTA –

Besluit: geen advies

 

 

BUDG –

Besluit: geen advies

 

 

         Goedkeuring amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 december 2018, 11.00 uur

7. Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino

AFET/8/14817

 2018/2246(INI) 

 

Rapporteur:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE631.796v01-00
AM – PE632.948v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

 

         Goedkeuring amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 15 januari 2019, 11.00 uur

8. Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland

AFET/8/13893

 2018/2158(INI) 

 

Rapporteur:

 

Sandra Kalniete (PPE)

PR – PE630.526v01-00
AM – PE632.833v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

 

         Goedkeuring amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 januari 2019, 11.00 uur

9. Opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling

AFET/8/13894

 2018/2159(INI) 

 

Rapporteur:

 

Soraya Post (S&D)

PR – PE630.661v01-00
AM – PE632.818v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

 

         Goedkeuring amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 januari 2019, 11.00 uur

10. Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika

AFET/8/13897

 2018/2160(INI) 

 

Rapporteur:

 

Brando Benifei (S&D)

PR – PE631.795v02-00
AM – PE632.956v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

Adviezen:

 

INTA –

(ALDE)

 

 

FEMM –

Maria Arena (S&D)

AD – PE630.494v02-00
AM – PE631.921v01-00

 

         Goedkeuring amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 17 januari 2019, 11.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

11. Rondvraag

12. Volgende vergaderingen

         20 februari 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

         21 februari 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 28 januari 2019Juridische mededeling