PDF 197kWORD 321k

 

Komisja Spraw Zagranicznych

 

AFET(2019)0204_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 4 lutego 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

4 lutego 2019 r., w godz. 15.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie zakresu działania i mandatu specjalnych przedstawicieli UE

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

 

         Rozpatrzenie

         Termin składania poprawek: 11 lutego 2019 r., godz. 11.00

4. Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Turcji

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Sprawozdawczyni:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

 

         Rozpatrzenie poprawek

         Termin składania poprawek: 11 grudnia 2018 r., godz. 11.00

4 lutego 2019 r., w godz. 16.30

*** Głosowanie elektroniczne ***

5. Ustanowienie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)

AFET/8/13766

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

 

Współsprawozdawcy:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)
Knut Fleckenstein (S&D)

PR – PE627.819v01-00
AM – PE630.714v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

Opiniodawcza:

 

INTA –

David Borrelli (NI)

AD – PE628.720v03-00
AM – PE630.460v01-00

 

BUDG –

Ivana Maletić (PPE)

AD – PE626.961v02-00
AM – PE628.622v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.627v01-00
AM – PE628.369v01-00

 

REGI –

Joachim Zeller (PPE)

AM – PE630.667v01-00

 

LIBE –

Bodil Valero (Verts/ALE)

PA – PE625.581v01-00
AM – PE632.109v01-00

 

         Rozpatrzenie

         Przyjęcie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 27 listopada 2018 r., godz. 11.00

6. Zawarcie umowy o partnerstwie i współpracy z Turkmenistanem

AFET/8/12737

 1998/0031R(NLE) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Ramona Nicole Mănescu (PPE)

PR – PE629.670v01-00
AM – PE632.017v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

Opiniodawcza:

 

INTA –

Decyzja: brak opinii

 

 

BUDG –

Decyzja: brak opinii

 

 

         Przyjęcie poprawek

         Termin składania poprawek: 11 grudnia 2018 r., godz. 11.00

7. Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie układu o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino

AFET/8/14817

 2018/2246(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE631.796v01-00
AM – PE632.948v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

 

         Przyjęcie poprawek

         Termin składania poprawek: 15 stycznia 2019 r., godz. 11.00

8. Stan stosunków politycznych między UE a Rosją

AFET/8/13893

 2018/2158(INI) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Sandra Kalniete (PPE)

PR – PE630.526v01-00
AM – PE632.833v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

 

         Przyjęcie poprawek

         Termin składania poprawek: 10 stycznia 2019 r., godz. 11.00

9. Budowanie zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji

AFET/8/13894

 2018/2159(INI) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Soraya Post (S&D)

PR – PE630.661v01-00
AM – PE632.818v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

 

         Przyjęcie poprawek

         Termin składania poprawek: 10 stycznia 2019 r., godz. 11.00

10. Okres po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

AFET/8/13897

 2018/2160(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

Brando Benifei (S&D)

PR – PE631.795v02-00
AM – PE632.956v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

Opiniodawcza:

 

INTA –

(ALDE)

 

 

FEMM –

Maria Arena (S&D)

AD – PE630.494v02-00
AM – PE631.921v01-00

 

         Przyjęcie poprawek

         Termin składania poprawek: 17 stycznia 2019 r., godz. 11.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

11. Sprawy różne

12. Następne posiedzenia

         20 lutego 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

         21 lutego 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2019Informacja prawna