PDF 187kWORD 321k

 

Utskottet för utrikesfrågor

 

AFET(2019)0204_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 4 februari 2019 kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

4 februari 2019 kl. 15.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om räckvidden och mandatet för EU:s särskilda representanter

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Föredragande:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET

 

 

 

         Behandling

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 februari 2019 kl. 11.00

4. Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Föredragande:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET

 

 

 

         Behandling av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 december 2018 kl. 11.00

4 februari 2019 kl. 16.30

*** Elektronisk omröstning ***

5. Inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III)

AFET/8/13766

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 – C8-0274/2018

 

Medföredragande:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)
Knut Fleckenstein (S&D)

PR – PE627.819v01-00
AM – PE630.714v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET

 

 

Rådg. utsk.:

 

INTA –

David Borrelli (NI)

AD – PE628.720v03-00
AM – PE630.460v01-00

 

BUDG –

Ivana Maletić (PPE)

AD – PE626.961v02-00
AM – PE628.622v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.627v01-00
AM – PE628.369v01-00

 

REGI –

Joachim Zeller (PPE)

AM – PE630.667v01-00

 

LIBE –

Bodil Valero (Verts/ALE)

PA – PE625.581v01-00
AM – PE632.109v01-00

 

         Behandling

         Antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 27 november 2018 kl. 11.00

6. Ingående av ett partnerskaps- och samarbetsavtal med Turkmenistan

AFET/8/12737

 1998/0031R(NLE) 

 

Föredragande:

 

Ramona Nicole Mănescu (PPE)

PR – PE629.670v01-00
AM – PE632.017v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET

 

 

Rådg. utsk.:

 

INTA –

Beslut: inget yttrande

 

 

BUDG –

Beslut: inget yttrande

 

 

         Antagande av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 december 2018 kl. 11.00

7. Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om associeringsavtalet mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino

AFET/8/14817

 2018/2246(INI) 

 

Föredragande:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE631.796v01-00
AM – PE632.948v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET

 

 

 

         Antagande av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 januari 2019 kl. 11.00

8. Läget i de politiska förbindelserna mellan EU och Ryssland

AFET/8/13893

 2018/2158(INI) 

 

Föredragande:

 

Sandra Kalniete (PPE)

PR – PE630.526v01-00
AM – PE632.833v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET

 

 

 

         Antagande av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 januari 2019 kl. 11.00

9. Utveckling av EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling

AFET/8/13894

 2018/2159(INI) 

 

Föredragande:

 

Soraya Post (S&D)

PR – PE630.661v01-00
AM – PE632.818v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET

 

 

 

         Antagande av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 januari 2019 kl. 11.00

10. Tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika

AFET/8/13897

 2018/2160(INI) 

 

Föredragande:

 

Brando Benifei (S&D)

PR – PE631.795v02-00
AM – PE632.956v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET

 

 

Rådg. utsk.:

 

INTA –

(ALDE)

 

 

FEMM –

Maria Arena (S&D)

AD – PE630.494v02-00
AM – PE631.921v01-00

 

         Antagande av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 januari 2019 kl. 11.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

11. Övriga frågor

12. Kommande sammanträden

         20 februari 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

         21 februari 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 25 januari 2019Rättsligt meddelande