PDF 200kWORD 1114k

 

Комисия по външни работи

 

AFET(2019)0220_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 20 февруари 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

20 февруари 2019 г., 9.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         8-9 октомври 2018 г. PV – PE628.691v01-00

         6 декември 2018 г. PV – PE632.081v01-00

         28 януари 2019 г. PV – PE634.582v01-00

4. Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно новото всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Докладчик:

 

Дейвид Макалистър (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Водеща:

 

AFET

 

 

 

         Разглеждане на измененията

         Краен срок за внасяне на измененията: 23 януари 2019 г., 11.00 ч.

5. Препоръка към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Докладчик:

 

Дору-Клаудиан Фрунзулика (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Водеща:

 

AFET*

 

 

Подпомагащи:

 

INTA* –

Тициана Бегин (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Андреас Шваб (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Разглеждане на измененията

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 януари 2019 г., 11.00 ч.

6. Представяне на отчет относно командировката в Гватемала на делегацията на ЕП за връзки с държавите от Централна Америка (DCAM), 29 октомври – 1 ноември 2018 г.

7. Представяне на отчет относно ad hoc делегацията на Европейския парламент в Никарагуа, 23 – 26 януари 2019 г.

20 февруари 2019 г., 15.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

8. Препоръка до върховния представител и до Съвета относно предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, подкрепено от Комисията, към Съвета за решение на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира

AFET/8/14680

 2018/2237(INI) 

 

Докладчик:

 

Хилде Вотманс (ALDE)

PR – PE629.525v01-00
AM – PE632.922v01-00

Водеща:

 

AFET

 

 

 

         Приемане на измененията

         Краен срок за внасяне на измененията: 15 януари 2019 г., 12.00 ч.

9. Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно новото всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Докладчик:

 

Дейвид Макалистър (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Водеща:

 

AFET

 

 

 

         Приемане на измененията

         Краен срок за внасяне на измененията: 23 януари 2019 г., 11.00 ч.

10. Препоръка към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Докладчик:

 

Дору-Клаудиан Фрунзулика (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Водеща:

 

AFET*

 

 

Подпомагащи:

 

INTA* –

Тициана Бегин (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Андреас Шваб (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Приемане на измененията

         Краен срок за внасяне на измененията: 10 януари 2019 г., 11.00 ч.

11. Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Турция

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Докладчик:

 

Кати Пири (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Водеща:

 

AFET

 

 

 

         Приемане на измененията

         Краен срок за внасяне на измененията: 11 декември 2018 г., 11.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

12. Разни въпроси

13. Следващи заседания

         4 март 2019 г., 15.00–19.00 ч. (Брюксел)

* * *

20 февруари 2019 г., 16:30 ч. (веднага след срещата на комисията по външни работи)

При закрити врати

14. Разширен състав на Бюрото (само координаторите на комисията по външни работи и членовете на Бюрото в разширен състав)

Последно осъвременяване: 11 февруари 2019 г.Правна информация