PDF 193kWORD 305k

 

Udenrigsudvalget

 

AFET(2019)0220_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

Den 20. februar 2019 kl. 9.00

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         8.-9. oktober 2018 PV – PE628.691v01-00

         6. december 2018 PV – PE632.081v01-00

         28. januar 2019 PV – PE634.582v01-00

4. Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den nye omfattende aftale mellem EU og Uzbekistan

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Ordfører:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

 

         Behandling af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 23. januar 2019 kl. 11.00

5. Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommisionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Ordfører:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Kor.udv.:

 

AFET*

 

 

Udtalelser:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Behandling af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 10. januar 2019 kl. 11.00

6. Tilbagemelding fra Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Landene i Mellemamerikas (DCAM's) delegationsrejsen til Guatemala den 29. oktober til 1. november 2018

7. Tilbagemelding fra Europa-Parlamentets ad hoc-delegation til Nicaragua den 23.-26. januar 2019

Den 20. februar 2019 kl. 15.00

*** Elektronisk afstemning ***

8. Henstilling til den højtstående repræsentant og Rådet om forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, med støtte fra Kommissionen, til Rådet henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet

AFET/8/14680

 2018/2237(INI) 

 

Ordfører:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE629.525v01-00
AM – PE632.922v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 15. januar 2019 kl. 12.00

9. Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den nye omfattende aftale mellem EU og Uzbekistan

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Ordfører:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 23. januar 2019 kl. 11.00

10. Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommisionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Ordfører:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Kor.udv.:

 

AFET*

 

 

Udtalelser:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 10. januar 2019 kl. 11.00

11. Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Ordfører:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

 

         Vedtagelse af ændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 11. december 2018 kl. 11.00

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

12. Diverse sager

13. Næste møder

         den 4. marts 2019 kl. 15.00-19.00 (Bruxelles)

* * *

Den 20. februar 2019 kl. 16.30 lige efter AFET-mødet)

For lukkede døre

14. Det Udvidede Formandskab (kun AFET-udvalgets koordinatorer og medlemmer af Det Udvidede Formandskab)

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse