PDF 188kWORD 305k

 

Väliskomisjon

 

AFET(2019)0220_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 20. veebruar 2019 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (2Q2)

20. veebruar 2019 kell 9.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         8.–9. oktoober 2018 PV – PE628.691v01-00

         6. detsember 2018 PV – PE632.081v01-00

         28. jaanuar 2019 PV – PE634.582v01-00

4. Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Usbekistani vahelise uue laiaulatusliku lepingu kohta

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Raportöör:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 23. jaanuar 2019 kell 11.00

5. Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Raportöör:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Vastutav:

 

AFET*

 

 

Arvamused:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 10. jaanuar 2019 kell 11.00

6. Ülevaade Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks loodud delegatsiooni lähetusest Guatemalasse 29. oktoobril kuni 1. novembril 2018

7. Ülevaade Euroopa Parlamendi ajutise delegatsiooni lähetusest Nicaraguasse 23.–26. jaanuaril 2019

20. veebruar 2019 kell 15.00

*** Elektrooniline hääletus ***

8. Soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule, mis käsitleb komisjoni poolt toetatavat liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut nõukogule võtta vastu nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu

AFET/8/14680

 2018/2237(INI) 

 

Raportöör:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE629.525v01-00
AM – PE632.922v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

 

         Muudatusettepanekute vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 15. jaanuar 2019 kell 12.00

9. Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Usbekistani vahelise uue laiaulatusliku lepingu kohta

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Raportöör:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

 

         Muudatusettepanekute vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 23. jaanuar 2019 kell 11.00

10. Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Raportöör:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Vastutav:

 

AFET*

 

 

Arvamused:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Muudatusettepanekute vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 10. jaanuar 2019 kell 11.00

11. Raport komisjoni 2018. aasta Türgi aruande kohta

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Raportöör:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

 

         Muudatusettepanekute vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 11. detsember 2018 kell 11.00

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

12. Muud küsimused

13. Järgmised koosolekud

         4. märts 2019 kell 15.00–19.00 (Brüssel)

* * *

20. veebruar 2019 kell 16.30 (kohe pärast AFET-komisjoni koosolekut)

Kinnine koosolek

14. Laiendatud juhatus (ainult AFET-komisjoni koordinaatorid ja laiendatud juhatuse liikmed)

Viimane päevakajastamine: 12. veebruar 2019Õigusalane teave