PDF 188kWORD 305k

 

Ulkoasiainvaliokunta

 

AFET(2019)0220_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 20. helmikuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (2Q2)

20. helmikuuta 2019 klo 9.00

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         8.–9. lokakuuta 2018 PV – PE628.691v01-00

         6. joulukuuta 2018 PV – PE632.081v01-00

         28. tammikuuta 2019 PV – PE634.582v01-00

4. Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Uzbekistanin uudesta kattavasta sopimuksesta

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Esittelijä:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

 

         Tarkistusten käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 23. tammikuuta 2019 klo 11.00

5. Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Esittelijä:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Vastaava:

 

AFET*

 

 

Lausunto:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Tarkistusten käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 10. tammikuuta 2019 klo 11.00

6. Selonteko suhteista Keski-Amerikan maihin vastaavan valtuuskunnan (DCAM) Guatemalaan 29. lokakuuta – 1. marraskuuta 2018 tekemästä virkamatkasta

7. Selonteko Euroopan parlamentin tilapäisen valtuuskunnan matkasta Nicaraguaan 23. – 26. tammikuuta 2019

20. helmikuuta 2019 klo 15.00

*** Koneäänestys ***

8. Suositus korkealle edustajalle ja neuvostolle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta, komission tuella, neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta

AFET/8/14680

 2018/2237(INI) 

 

Esittelijä:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE629.525v01-00
AM – PE632.922v01-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

 

         Tarkistusten hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 15. tammikuuta 2019 klo 12.00

9. Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Uzbekistanin uudesta kattavasta sopimuksesta

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Esittelijä:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

 

         Tarkistusten hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 23. tammikuuta 2019 klo 11.00

10. Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Esittelijä:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Vastaava:

 

AFET*

 

 

Lausunto:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Tarkistusten hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 10. tammikuuta 2019 klo 11.00

11. Mietintö Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Esittelijä:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

 

         Tarkistusten hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 11. joulukuuta 2018 klo 11.00

*** Koneäänestys päättyy ***

12. Muut asiat

13. Seuraavat kokoukset

         4. maaliskuuta 2019 klo 15.00–19.00 (Bryssel)

* * *

20. helmikuuta 2019, klo 16.30 (välittömästi AFET-valiokunnan kokouksen jälkeen)

Suljetuin ovin

14. Laajennettu puheenjohtajisto (ainoastaan AFET-valiokunnan koordinaattorit ja laajennetun puheenjohtajiston jäsenet)

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus