PDF 196kWORD 306k

 

Užsienio reikalų komitetas

 

AFET(2019)0220_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. vasario 20 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

2019 m. vasario 20 d. 9.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2018 m. spalio 8–9 d. PV – PE628.691v01-00

         2018 m. gruodžio 6 d. PV – PE632.081v01-00

         2019 m. sausio 28 d. PV – PE634.582v01-00

4. Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl naujo ES ir Uzbekistano visapusiško susitarimo

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Pranešėjas:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AFET

 

 

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. sausio 23 d. 11.00 val.

5. Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Pranešėjas:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AFET*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. sausio 10 d. 11.00 val.

6. Informacinis pranešimas apie EP delegacijos ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis misiją Gvatemaloje (2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 1 d.)

7. Informacinis pranešimas apie Europos Parlamento ad hoc delegaciją į Nikaragvą 2019 m. sausio 23 -26 d.

2019 m. vasario 20 d. 15.00 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

8. Rekomendacija vyriausiajam įgaliotiniui ir Tarybai dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymo Tarybai, Komisijai padedant, dėl Tarybos sprendimo dėl Europos taikos priemonės sukūrimo

AFET/8/14680

 2018/2237(INI) 

 

Pranešėja:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE629.525v01-00
AM – PE632.922v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AFET

 

 

 

         Pakeitimų priėmimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. sausio 15 d. 12.00 val.

9. Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl naujo ES ir Uzbekistano visapusiško susitarimo

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Pranešėjas:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AFET

 

 

 

         Pakeitimų priėmimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. sausio 23 d. 11.00 val.

10. Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Pranešėjas:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AFET*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Pakeitimų priėmimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. sausio 10 d. 11.00 val.

11. Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Pranešėja:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Atsakingas komitetas:

 

AFET

 

 

 

         Pakeitimų priėmimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2018 m. gruodžio 11 d. 11.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

12. Kiti klausimai

13. Kiti posėdžiai

         2019 m. kovo 4 d. 15.00–19.00 val. (Briuselis)

* * *

2019 m. vasario 20 d. 16.30 val. (iš karto po AFET komiteto posėdžio)

Uždaras

14. Išplėstinis biuras (tik AFET komiteto koordinatoriai ir išplėstinio biuro nariai)

Atnaujinta: 2019 m. vasario 12 d.Teisinis pranešimas