PDF 198kWORD 306k

 

Ārlietu komiteja

 

AFET(2019)0220_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 20. februārī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

2019. gada 20. februārī plkst. 9.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2018. gada 8.–9. oktobrī PV – PE628.691v01-00

         2018. gada 6. decembrī PV – PE632.081v01-00

         2019. gada 28. janvārī PV – PE634.582v01-00

4. Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Uzbekistānas jauno visaptverošo nolīgumu

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Referents:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

 

         Grozījumu izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 23. janvārī plkst. 11.00

5. Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Referents:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET*

 

 

Atzinumi:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Grozījumu izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. janvārī plkst. 11.00

6. Pārskats par Delegācijas attiecībām ar Centrālamerikas valstīm (DCAM) darba braucienu uz Gvatemalu 2018. gada 29. oktobrī – 1. novembrī

7. Pārskats par Eiropas Parlamenta ad hoc delegācijas braucienu uz Nikaragvu 2019. gada 23.–26. janvārī

2019. gada 20. februārī plkst. 15.00

*** Elektroniskā balsošana ***

8. Ieteikums augstajai pārstāvei un Padomei par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu Padomei, kas iesniegts ar Komisijas atbalstu, par Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas Miera nodrošināšanas fondu

AFET/8/14680

 2018/2237(INI) 

 

Referente:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE629.525v01-00
AM – PE632.922v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

 

         Grozījumu pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 15. janvārī plkst. 12.00

9. Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Uzbekistānas jauno visaptverošo nolīgumu

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Referents:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

 

         Grozījumu pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 23. janvārī plkst. 11.00

10. Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Referents:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET*

 

 

Atzinumi:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Grozījumu pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. janvārī plkst. 11.00

11. Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Turciju

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Referente:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

 

         Grozījumu pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 11. decembrī plkst. 11.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

12. Dažādi jautājumi

13. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 4. martā plkst. 15.00–19.00 (Briselē)

* * *

2019. gada 20. februārī plkst. 16.30 (tūlīt pēc AFET komitejas sanāksmes)

Aiz slēgtām durvīm

14. Paplašinātais prezidijs (tikai AFET komitejas koordinatori un paplašinātā prezidija locekļi)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. februārisJuridisks paziņojums