PDF 191kWORD 305k

 

Commissie buitenlandse zaken

 

AFET(2019)0220_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 20 februari 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

20 februari 2019, 9.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         8-9 oktober 2018 PV – PE628.691v01-00

         6 december 2018 PV – PE632.081v01-00

         28 januari 2019 PV – PE634.582v01-00

4. Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de nieuwe brede overeenkomst tussen de EU en Oezbekistan

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Rapporteur:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 23 januari 2019, 11.00 uur

5. Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Rapporteur:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Bevoegd:

 

AFET*

 

 

Adviezen:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Behandeling amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 januari 2019, 11.00 uur

6. Nabespreking van het werkbezoek aan Guatemala van de Delegatie van het EP voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika, 29 oktober - 1 november 2018

7. Nabespreking van de ad hoc delegatie van het Europees Parlement naar Nicaragua, 23-26 januari 2019

20 februari 2019, 15.00 uur

*** Elektronische stemming ***

8. Aanbeveling aan de hoge vertegenwoordiger en aan de Raad over het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met steun van de Commissie, voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit

AFET/8/14680

 2018/2237(INI) 

 

Rapporteur:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE629.525v01-00
AM – PE632.922v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

 

         Goedkeuring amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 15 januari 2019, 12.00 uur

9. Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de nieuwe brede overeenkomst tussen de EU en Oezbekistan

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Rapporteur:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

 

         Goedkeuring amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 23 januari 2019, 11.00 uur

10. Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de institutionele kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Rapporteur:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Bevoegd:

 

AFET*

 

 

Adviezen:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Goedkeuring amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 10 januari 2019, 11.00 uur

11. Verslag over het Commissieverslag 2018 over Turkije

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Rapporteur:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Bevoegd:

 

AFET

 

 

 

         Goedkeuring amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 11 december 2018, 11.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

12. Rondvraag

13. Volgende vergaderingen

         4 maart 2019, 15.00 - 19.00 uur (Brussel)

* * *

20 februari 2019, 16.30 uur (onmiddellijk na de vergadering van AFET)

Met gesloten deuren

14. Bureau in uitgebreide samenstelling (alleen coördinatoren Commissie AFET en leden Bureau in uitgebreide samenstelling)

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling