PDF 202kWORD 306k

 

Komisja Spraw Zagranicznych

 

AFET(2019)0220_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 20 lutego 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

20 lutego 2019 r., w godz. 9.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         8-9 października 2018 r. PV – PE628.691v01-00

         6 grudnia 2018 r. PV – PE632.081v01-00

         28 stycznia 2019 r. PV – PE634.582v01-00

4. Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie nowej kompleksowej umowy między UE a Uzbekistanem

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

 

         Rozpatrzenie poprawek

         Termin składania poprawek: 23 stycznia 2019 r., godz. 11.00

5. Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET*

 

 

Opiniodawcza:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Rozpatrzenie poprawek

         Termin składania poprawek: 10 stycznia 2019 r., godz. 11.00

6. Sprawozdanie z wyjazdu delegacji PE ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej (DCAM) do Gwatemali w dniach 29 października – 1 listopada 2018 r.

7. Sprawozdanie z wyjazdu delegacji ad hoc Parlamentu Europejskiego do Nikaragui w dniach 23–26 stycznia 2019 r.

20 lutego 2019 r., w godz. 15.00

*** Głosowanie elektroniczne ***

8. Zalecenie dla wysokiej przedstawiciel i Rady w sprawie wniosku Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, przy wsparciu Komisji, skierowanego do Rady i dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Instrument na rzecz Pokoju

AFET/8/14680

 2018/2237(INI) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE629.525v01-00
AM – PE632.922v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

 

         Przyjęcie poprawek

         Termin składania poprawek: 15 stycznia 2019 r., godz. 12.00

9. Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie nowej kompleksowej umowy między UE a Uzbekistanem

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

 

         Przyjęcie poprawek

         Termin składania poprawek: 23 stycznia 2019 r., godz. 11.00

10. Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET*

 

 

Opiniodawcza:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Przyjęcie poprawek

         Termin składania poprawek: 10 stycznia 2019 r., godz. 11.00

11. Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Turcji

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Sprawozdawczyni:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

 

         Przyjęcie poprawek

         Termin składania poprawek: 11 grudnia 2018 r., godz. 11.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

12. Sprawy różne

13. Następne posiedzenia

         4 marca 2019 r., w godz. 15.00 – 19.00 (Bruksela)

* * *

20 lutego 2019 r., godz. 16.30 (natychmiast po posiedzeniu komisji AFET)

Przy drzwiach zamkniętych

14. Prezydium w poszerzonym składzie (tylko koordynatorzy komisji AFET i członkowie Prezydium w poszerzonym składzie)

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2019Informacja prawna