PDF 204kWORD 306k

 

Výbor pre zahraničné veci

 

AFET(2019)0220_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 20. februára 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

20. februára 2019 od 9.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         8. – 9. októbra 2018 PV – PE628.691v01-00

         6. decembra 2018 PV – PE632.081v01-00

         28. januára 2019 PV – PE634.582v01-00

4. Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k novej komplexnej dohode medzi EÚ a Uzbekistanom

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Spravodajca:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 23. január 2019, 11.00 h

5. Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Spravodajca:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. január 2019, 11.00 h

6. Debrífing o služobnej ceste Delegácie EP pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky (DCAM) do Guatemaly v dňoch 29. októbra – 1. novembra 2018

7. Debrífing o návšteve delegácie ad hoc Európskeho parlamentu v Nikarague v dňoch 23. – 26. januára 2019

20. februára 2019 od 15.00 h

*** Elektronické hlasovanie ***

8. Odporúčanie vysokej predstaviteľke a Rade k návrhu rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho mierového nástroja, predloženého Rade vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za podpory Komisie

AFET/8/14680

 2018/2237(INI) 

 

Spravodajkyňa:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE629.525v01-00
AM – PE632.922v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

 

         prijatie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. január 2019, 12.00 h

9. Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k novej komplexnej dohode medzi EÚ a Uzbekistanom

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Spravodajca:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

 

         prijatie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 23. január 2019, 11.00 h

10. Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Spravodajca:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         prijatie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. január 2019, 11.00 h

11. Správa o správe Komisie o Turecku za rok 2018

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Spravodajkyňa:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

 

         prijatie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 11. december 2018, 11.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

12. Rôzne otázky

13. Nasledujúce schôdze

         4. marca 2019 od 15.00 do 19.00 h (Brusel)

* * *

20. februára 2019, 16.30 h (ihneď po schôdzi výboru AFET)

Za zatvorenými dverami

14. Rozšírené Predsedníctvo (iba koordinátori výboru AFET a členovia rozšíreného Predsedníctva)

Posledná úprava: 11. februára 2019Právne oznámenie