PDF 191kWORD 305k

 

Utskottet för utrikesfrågor

 

AFET(2019)0220_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 20 februari 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

20 februari 2019 kl. 9.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         8–9 oktober 2018 PV – PE628.691v01-00

         6 december 2018 PV – PE632.081v01-00

         28 januari 2019 PV – PE634.582v01-00

4. Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det nya övergripande avtalet mellan EU och Uzbekistan

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Föredragande:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET

 

 

 

         Behandling av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 23 januari 2019 kl. 11.00

5. Rekommendationer till rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten om avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Föredragande:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET*

 

 

Rådg. utsk.:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Behandling av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 januari 2019 kl. 11.00

6. Avrapportering från resan till Guatemala som Europaparlamentets delegation för förbindelserna med länderna i Centralamerika gjorde den 29 oktober–1 november 2018

7. Avrapportering från den resa som Europaparlamentets ad hoc-delegation gjorde till Nicaragua den 23–26 januari 2019

20 februari 2019 kl. 15.00

*** Elektronisk omröstning ***

8. Rekommendation till den höga representanten och rådet om förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, med stöd av kommissionen, till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet

AFET/8/14680

 2018/2237(INI) 

 

Föredragande:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE629.525v01-00
AM – PE632.922v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET

 

 

 

         Antagande av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 januari 2019 kl. 12.00

9. Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det nya övergripande avtalet mellan EU och Uzbekistan

AFET/8/14679

 2018/2236(INI) 

 

Föredragande:

 

David McAllister (PPE)

PR – PE632.006v01-00
AM – PE634.584v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET

 

 

 

         Antagande av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 23 januari 2019 kl. 11.00

10. Rekommendationer till rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten om avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz

AFET/8/14791

 2018/2262(INI) 

 

Föredragande:

 

Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET*

 

 

Rådg. utsk.:

 

INTA* –

Tiziana Beghin (EFDD)

AD – PE630.624v02-00
AM – PE634.550v01-00

 

IMCO –

Andreas Schwab (PPE)

AD – PE632.768v02-00

 

         Antagande av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 januari 2019 kl. 11.00

11. Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet

AFET/8/13879

 2018/2150(INI) SWD(2018)0153

 

Föredragande:

 

Kati Piri (S&D)

PR – PE630.524v01-00
AM – PE632.114v01-00
AM – PE632.131v01-00

Ansv. utsk.:

 

AFET

 

 

 

         Antagande av ändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 11 december 2018 kl. 11.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

12. Övriga frågor

13. Kommande sammanträden

         4 mars 2019 kl. 15.00–19.00 (Bryssel)

* * *

20 februari 2019 kl. 16.30 (omedelbart efter AFET-sammanträdet)

Inom stängda dörrar

14. Det utvidgade presidiet (endast AFET-utskottets samordnare och det utvidgade presidiets ledamöter)

Senaste uppdatering: 11 februari 2019Rättsligt meddelande