PDF 196kWORD 1112k

 

Комисия по външни работи

 

AFET(2019)0304_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 4 март 2019 г., 15.00–19.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

4 март 2019 г., 15.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         21-22 ноември 2018 г. PV – PE630.763v01-00

         4 февруари 2019 г. PV – PE634.763v01-00

4. Размяна на мнения с Мария Фернанда Еспиноса Гарсес, председател на 73-тата сесия на Общото събрание на ООН

5. Представяне на отчет относно мисията за наблюдение на изборите в Молдова на 24 февруари 2019 г.

4 март 2019 г., 16.15 ч.

6. Размяна на мнения с Никол Пашинян, министър-председател на Армения

*** Време за електронно гласуване ***

7. Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно правомощията и мандата на специалните представители на ЕС

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Докладчик:

 

Хилде Вотманс (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Водеща:

 

AFET

 

 

 

         Приемане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 11 февруари 2019 г., 11.00 ч.

8. Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Председател:

 

Дейвид Макалистър (PPE)

 

Водеща:

 

AFCO –

Ги Верхофстад (ALDE)

 

 

         Приемане на проекта на становище под формата на писмо

9. Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Докладчик:

 

Кристиан Дан Преда (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Водеща:

 

AFET

 

 

Подпомагаща:

 

INTA –

Решение: без становище

 

 

         Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

         Краен срок за внасяне на измененията: 13 февруари 2019 г., 11.00 ч.

4 март 2019 г., 17.30 ч.

Съвместно с комисията по развитие, член 55 — (вж. отделен проект на дневен ред)

10. Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Докладчици:

 

Пиер Антонио Панцери (S&D)
Кристиан Дан Преда (PPE)
Франк Енгел (PPE)
Шарл Гьоренс (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Водещи:

 

AFET, DEVE*

 

 

Подпомагащи:

 

INTA –

Марите Схаке (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Адина-Йоана Вълян (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

Мария Тереса Хименес Барбат (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Барбара Спинели (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Елеонора Форенца (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Краен срок за внасяне на измененията: 12 декември 2018 г., 12.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

11. Разни въпроси

12. Следващи заседания

         18 март 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 25 февруари 2019 г.Правна информация