PDF 199kWORD 297k

 

Výbor pro zahraniční věci

 

AFET(2019)0304_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 4. března 2019, 15:00–19:00

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

4. března 2019, 15:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         21.–22. listopadu 2018 PV – PE630.763v01-00

         4. února 2019 PV – PE634.763v01-00

4. Výměna názorů s Maríou Fernandou Espinosovou Garcésovou, předsedkyní 73. zasedání Valného shromáždění OSN

5. Podání zprávy o volební pozorovatelské misi v Moldavsku vykonané dne 24. února 2019

4. března 2019, 16:15

6. Výměna názorů s arménským premiérem Nikolem Pashinyanem

*** Elektronické hlasování ***

7. Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se oblasti působnosti a mandátu zvláštních zástupců EU

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Zpravodajka:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Příslušný výbor:

 

AFET

 

 

 

         přijetí návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. února 2019, 11:00

8. Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Předsedy:

 

David McAllister (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

9. Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Zpravodaj:

 

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Příslušný výbor:

 

AFET

 

 

Stanoviska:

 

INTA –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         přijetí návrhu doporučení (souhlas)

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. února 2019, 11:00

4. března 2019, 17:30

Společně s Výborem pro rozvoj, článek 55 (viz samostatný návrh pořadu jednání)

10. Zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Zpravodajové:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Příslušný výbor:

 

AFET, DEVE*

 

 

Stanoviska:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. prosince 2018, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

11. Různé

12. Příští schůze

         18. března 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 25. února 2019Právní upozornění