PDF 190kWORD 296k

 

Udenrigsudvalget

 

AFET(2019)0304_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 4. marts 2019 kl. 15.00-19.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

Den 4. marts 2019 kl. 15.00

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         21.-22. november 2018 PV – PE630.763v01-00

         4. februar 2019 PV – PE634.763v01-00

4. Drøftelse med María Fernanda Espinosa Garcés, formand for FN's Generalforsamlings 73. samling

5. Afrapportering om valgobservationsmissionen i Moldova den 24. februar 2019

Den 4. marts 2019 kl. 16.15

6. Drøftelse med Nikol Pashinyan, Armeniens premierminister

*** Elektronisk afstemning ***

7. Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om anvendelsesområdet og mandatet for EU's særlige repræsentanter

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Ordfører:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 11. februar 2019 kl. 11.00

8. Indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongeriges og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Formand:

 

David McAllister (PPE)

 

Kor.udv.:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

9. Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Ordfører:

 

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

Udtalelser:

 

INTA –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

         Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)

         Frist for ændringsforslag: den 13. februar 2019 kl. 11.00

Den 4. marts 2019 kl. 17.30

Sammen med Udviklingsudvalget, artikel 55 (se venligst særskilt forslag til dagsorden)

10. Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Ordførere:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Kor.udv.:

 

AFET, DEVE*

 

 

Udtalelser:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Frist for ændringsforslag: den 12. december 2018 kl. 12.00

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

11. Diverse sager

12. Næste møder

         den 18. marts 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 22. februar 2019Juridisk meddelelse