PDF 184kWORD 296k

 

Ulkoasiainvaliokunta

 

AFET(2019)0304_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 4. maaliskuuta 2019 klo 15.00–19.00

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (2Q2)

4. maaliskuuta 2019 klo 15.00

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         21.–22. marraskuuta 2018 PV – PE630.763v01-00

         4. helmikuuta 2019 PV – PE634.763v01-00

4. Keskustelu YK:n yleiskokouksen 73. istunnon puheenjohtajan María Fernanda Espinosa Garcésin kanssa

5. Selonteko vaalitarkkailuvaltuuskunnan matkasta Moldovaan 24. helmikuuta 2019

4. maaliskuuta 2019 klo 16.15

6. Keskustelu Armenian pääministerin Nikol Pašinjanin kanssa

*** Koneäänestys ***

7. Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n erityisedustajien toiminta-alueesta ja toimeksiannosta

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Esittelijä:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 11. helmikuuta 2019 klo 11.00

8. Sopimuksen tekeminen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Puheenjohtaja:

 

David McAllister (PPE)

 

Vastaava:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Kirjeen muodossa annetun lausuntoluonnoksen hyväksyminen

9. Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekeminen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Esittelijä:

 

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Vastaava:

 

AFET

 

 

Lausunto:

 

INTA –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Suositusluonnoksen hyväksyminen (hyväksyntä)

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 13. helmikuuta 2019 klo 11.00

4. maaliskuuta 2019 klo 17.30

Yhdessä kehitysvaliokunnan kanssa (55 artikla, ks. erillinen esityslistaluonnos)

10. Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustaminen

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Esittelijät:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Vastaava:

 

AFET, DEVE*

 

 

Lausunto:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 12. joulukuuta 2018 klo 12.00

*** Koneäänestys päättyy ***

11. Muut asiat

12. Seuraavat kokoukset

         18. maaliskuuta 2019 klo 15.00–18.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 22. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus