PDF 193kWORD 296k

 

Odbor za vanjske poslove

 

AFET(2019)0304_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 4. ožujka 2019., 15:00 – 19:00

Bruxelles

Dvorana: József Antall (2Q2)

4. ožujka 2019., 15:00

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

3. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         21. – 22. studenoga 2018. PV – PE630.763v01-00

         4. veljače 2019. PV – PE634.763v01-00

4. Razmjena gledišta s Maríjom Fernandom Espinosa Garcés, predsjednicom 73. zasjedanja Opće skupštine UN-a

5. Kratko izvješće o misiji za promatranje izbora u Moldovi 24. veljače 2019.

4. ožujka 2019., 16:15

6. Razmjena gledišta s Nikolom Pashinyanom, predsjednikom armenske vlade

*** Elektroničko glasovanje ***

7. Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o djelokrugu i mandatu posebnih predstavnika EU-a

AFET/8/13397

 2018/2116(INI) 

 

Izvjestiteljica:

 

Hilde Vautmans (ALDE)

PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00

Nadležni odbor:

 

AFET

 

 

 

         Usvajanje nacrta izvješća

         Rok za podnošenje amandmana: 11. veljače 2019., 11:00

8. Sklapanje Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

AFET/8/15556

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Predsjednik:

 

David McAllister (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Usvajanje nacrta mišljenja u obliku pisma

9. Protokol uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

AFET/8/12671

 2018/0080(NLE) 09547/2018 – C8-0021/2019

 

Izvjestitelj:

 

Cristian Dan Preda (PPE)

PR – PE633.052v01-00

Nadležni odbor:

 

AFET

 

 

Mišljenja:

 

INTA –

Odluka: nema mišljenja

 

 

         Usvajanje nacrta preporuke (suglasnost)

         Rok za podnošenje amandmana: 13. veljače 2019., 11:00

4. ožujka 2019., 17:30

Zajedno s Odborom za razvoj, članak 55. Poslovnika (vidi zaseban prijedlog dnevnog reda)

10. Uspostava Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Izvjestitelji:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Nadležni odbor:

 

AFET, DEVE*

 

 

Mišljenja:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Rok za podnošenje amandmana: 12. prosinca 2018., 12:00

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

11. Razno

12. Sljedeće sjednice

         18. ožujka 2019., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 25. veljače 2019.Pravna napomena